S Jaroslavom Čollákom aj o úlohách a vplyve hráčskych asociácií na riešenie sporov vo futbale

Člena Komory Slovenského futbalového zväzu pre riešenie sporov a jej dočasne povereného predsedu, 31-ročného advokáta z Košíc Jaroslava Čolláka, poznajú v športovom prostredí aj vďaka tomu, že patril medzi spoluautorov Zákona o športe. V rozhovore s ním sme sa venovali napríklad aj postaveniu futbalistov na Slovensku z pohľadu ich právnej istoty a vymožiteľnosti práva, o … Čítať ďalej S Jaroslavom Čollákom aj o úlohách a vplyve hráčskych asociácií na riešenie sporov vo futbale