Mojmír Trebuňák - podpredseda pre vzdelávanie

Život Mojmíra Trebuňáka je spojený od začiatku so športom. Už v útlom veku prešiel od hokeja, cez džudo až sa dostal k futbalu, v ktorom sa našiel. Dodnes pôsobí ako aktívny hráč a tiež ako tréner pri mládežníckych kategóriách v Košiciach.

Svoju životnú cestu prispôsobil športu, ale popri tom venoval všetok voľný čas štúdiu. Po skončení súkromného športového gymnáziu a skúsenostiach z mládežníckych kategórií pokračoval v ďalšom vzdelávaní na Prešovskej Univerzite v odbore psychológia so zameraním na šport. Obe záverečné práce boli venované tejto tématike. V roku 2017 úspešne obhájil rigoróznu skúšku a začal aktívne pracovať so športovcami.

Spojenie skúseností a poznatkov nadobudnutých na Univerzite, mu spolu s manželkou Slávkou pomohlo vytvoriť projekt The Journey. Vytvorili koncept prežívania príbehu jednotlivca v jeho každodennom živote úzko spätým so športom, profesiou aj súkromným životom. Využívajú nadobudnuté znalosti a pomáhajú ich klientom napĺňať ich osobnostný potenciál. Každý športovec je osobnosť – je unikátny a potrebuje individuálne napĺňať svoje potreby, túžby, sny a ciele. Svojou vlastnou cestou. Úlohou konceptu The Journey je pomáhať športovcom nájsť ten správny smer a spoločne sa ním vydať.

Klubová kariéra:

  • 2011 – 2016 FC VSS Košice
  • 2016 – 2017 1.FC Tatran Prešov
  • 2017 – 2020 FC Košice
  • 2020 – Slávia TU Košice