Naše služby

Právne poradenstvo

Posúdenie zmluvy s klubom pred jej podpísaním Aplikácia Zákona o športe v praxi

Právne zastúpenie

Poskytovanie právneho zastúpenia advokátskou kanceláriou (nielen pri uplatňovaní si nároku na zaplatenie dlžných odmien voči klubom) s 50 % zľavou a s úhradou odmeny advokátskej kancelárii až po vymožení celej dlžnej sumy, resp. až po ukončení sporu.

Ekonomické poradenstvo

Poradenstvo v oblasti odvodov
Daňové poradenstvo (Zľava vo výške 50% z úhrady služieb daňových odborníkov pre členov LOSS) najmä však profesionálnu pomoc pri vypracovaní daňových priznaní s 50 % zľavou pre našich členov.