Duálna kariéra

PhDr. Mojmír Trebuňák
PhDr. Mojmír Trebuňák
Bc. Kamil Karaš
Bc. Kamil Karaš
Ing. Milan Dimun
Ing. Milan Dimun

Čo je to Duálna kariéra ?

Stav, v ktorom fyzická osoba – športovec, vykonáva športovú činnosť na čo najvyššej úrovni, a zároveň svoj súkromný a profesijný život si dokáže uspôsobiť takým výnimočným spôsobom, že pri výkone tejto športovej činnosti dokáže vykonávať aj pracovnú, alebo inú zárobkovú činnosť, prípadne študovať a pripravovať sa tak na život po ukončení kariéry športovca.

§ 33 zákona o športe stanovuje ako jednu zo základných povinností športovej organizácie umožniť športovcovi prípravu na povolanie, ak ide o žiaka strednej alebo študenta vysokej školy.

Prečo je dôležité myslieť na budúcnosť?

Podľa medzinárodného dokumentu, za ktorým stojí konzorcium s podporou EÚ – ICDC, je dôležité investovať do programu duálnej kariéry, pretože

  • len 30% športovcov s veľkým potenciálom stať vrcholovými, sa nakoniec vypracuje na úroveň elitných športovcov,
  • približne jeden zo šiestich vrcholových športovcov preruší športovú prípravu, aby sa mohol plnohodnotne venovať štúdiu,
  • jeden z piatich účastníkov mládežníckych olympiád si radšej zvolí nižšiu úroveň vzdelania kvôli tréningu vrcholového športu,
  • talentovaní športovci majú sťažený prechod zo stredných škôl na vysoké školy,
  • Z výskumu vyplýva, že 50% vrcholových športovcov zažíva komplikácie pri prechode na novú kariéru

„Koncept dvojitej kariéry možno úspešne implementovať, iba ak si sú športovci a ich okolie (od trénerov po rodičov) vedomí jej dôležitosti“

Ing. Ľubomír Korijkov
Ing. Ľubomír Korijkov
Ing. Mária Žernovič a Ing. Marián Žernovič
Ing. Mária Žernovič a
Ing. Marián Žernovič