O NÁS

LIGA NA OCHRANU SLOVENSKÝCH ŠPORTOVCOV je občianske združenie, ktoré vzniklo na základe zákona o združovaní občanov. V stave, v ktorom sa momentálne nachádza šport na Slovensku, považujeme za potrebnú a prirodzenú existenciu združenia tohto typu. Ako aktívni profesionálni športovci poznáme problémy športovcov na Slovensku a domnievame sa, že LOSS má veľký potenciál stať sa účinným prostriedkom na ich podporu a ochranu. Cieľom združenia je pomoc a podpora našich členov vo všetkých oblastiach, ktoré sa týkajú športovcov, a to profesionálne, a najmä efektívne.

Cieľom LOSS-ky nie je primárne vymáhanie pohľadávok od klubov, ktoré sa neraz nachádzajú v neľahkej ekonomickej situácii. Práve naopak, chceme prispieť k tomu, aby sa tento negatívny fenomén v športe v čo najmenšej možnej miere dotýkal samotných športovcov, ktorí častokrát vstupujú do zmluvných vzťahov s klubmi za nevýhodných podmienok. Vieme, že samotný športovec ako práva neznalá osoba neraz potrebuje poradiť pri posúdení zmluvy, najmä čo sa týka mladých športovcov, ktorých myslenie je v tomto ohľade potrebné zmeniť. Nie sme a ani nechceme byť nepriateľmi športových klubov, no sme toho názoru, že k športu neodmysliteľne patrí korektnosť a slušnosť, ktoré sa akosi zo slovenského športu vytratili.

Členom nášho združenia sa môže stať akákoľvek osoba vykonávajúca aktívne na amatérskej alebo profesionálnej úrovni akúkoľvek športovú činnosť, ktorá dovŕšila 15 rokov.

S úctou,

Róbert Jano

predseda

Róbert Jano

predseda
Zobraziť viac

Richard Štochl

podpredseda pre hádzanú

Richard Štochl

podpredseda pre hádzanú
Zobraziť viac

Tomáš Medveď

podpredseda pre futbal

Tomáš Medveď

podpredseda pre futbal
Zobraziť viac

Barbora Bálintová

tajomníčka

Barbora Bálintová

tajomníčka
Zobraziť viac

Mojmír Trebuňák

podpredseda pre vzdelávanie

Mojmír Trebuňák

podpredseda pre vzdelávanie
Zobraziť viac