Liga na ochranu slovenských športovcov (LOSS) je občianske združenie, ktoré pôsobí od roku 2016 ako jedno z prvých združení tohto typu na Slovensku. Ako aktívni profesionálni športovci poznáme problémy športovcov na Slovensku a domnievame sa, že LOSS má veľký potenciál stať sa účinným prostriedkom na ich podporu a ochranu. 

Mimoriadne nám záleží na férovosti v našom športe. Nie sme a ani nechceme byť nepriateľmi športových klubov, zlepšovanie korektnosti a kultúry vo vzťahu klub-športovec patrí medzi naše priority. Športovci, sme tu pre vás, sme tu na predchádzanie a riešenie vašich problémov. 

Naším prvotným cieľom bolo zvýšiť dostupnosť právnej pomoci a právneho zastúpenia športovcov, ktorí boli najmä pred účinnosťou Zákona o športe v slabšom zmluvnom postavení voči klubom a do zmluvných vzťahov vstupovali za nevýhodných podmienok. Vieme, že samotný športovec ako práva neznalá osoba takmer vždy potrebuje poradiť pri posúdení zmluvy, špeciálne sa to týka mladých športovcov. Poskytujeme komplexný servis, okrem právneho poradenstva je to aj ekonomické a daňové poradenstvo či sprostredkovanie zdravotnej starostlivosti.

Medzi naše priority sme v roku 2020 pridali aj vzdelávanie našich členov a podporu duálnej kariéry v športe na Slovensku. Vnímame totiž nedostatočnú úroveň vzdelania športovcov, dôsledkom čoho je slabá uplatniteľnosť športovcov na trhu práce. V tejto oblasti chceme vytvoriť ucelený systém vzdelávania. Pre našich členov minimálne raz ročne usporiadame konferenciu s témami ako finančná gramotnosť, právne minimum v oblasti zmluvných vzťahov, spôsoby a metódy rehabilitácie a regenerácie, výživové poradenstvo, psychologické poradenstvo a mentálny koučing.

Od februára 2020 sa LOSS stala pridruženým členom Slovenského futbalového zväzu (SFZ) a náš podpredseda pre futbal Tomáš Medveď bol zvolený ako zástupca hráčov do výkonného výboru SFZ. Naše členstvo v SFZ nám pomôže účinnejšie prispievať k zlepšeniu postavenia hráčov, napĺňať ciele LOSS a prispieť k celkovej dobrej atmosfére v slovenskom futbale.

Myslíme si, že šport na Slovensku sa neuberá práve najlepším smerom a o  jeho nespornom spoločenskom význame sa hovorí veľmi málo. Aj my, športovci, môžeme prispieť k zlepšeniu postavenia športu v našej spoločnosti.   

Róbert Jano

predseda

Róbert Jano

predseda
Zobraziť viac

Richard Štochl

podpredseda pre hádzanú

Richard Štochl

podpredseda pre hádzanú
Zobraziť viac

Tomáš Medveď

podpredseda pre futbal

Tomáš Medveď

podpredseda pre futbal
Zobraziť viac

Barbora Bálintová

tajomníčka

Barbora Bálintová

tajomníčka
Zobraziť viac

Mojmír Trebuňák

podpredseda pre vzdelávanie

Mojmír Trebuňák

podpredseda pre vzdelávanie
Zobraziť viac