LOSS predstavuje kandidátov v doplňujúcich voľbách do Komory SFZ pre riešenie sporov

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Kandidátmi Ligy na ochranu slovenských športovcov (LOSS) v blížiacich sa voľbách na neobsadené funkcie členov Komory Slovenského futbalového zväzu (SFZ) pre riešenie sporov za hráčov profesionálneho futbalu sú JUDr. Róbert Zsiga, JUDr. Martin Hermanovský a JUDr. Marek Holbík. Ide o skúsených odborníkov, ktorí si počas svojho života vybudovali vysoký profesionálny kredit v oblastiach, v ktorých pôsobia. Lige na ochranu slovenských športovcov sa ich podarilo získať pre slovenský futbal. Elektronické hlasovanie sa začína v pondelok 30. novembra a skončí sa v nedeľu 13. decembra. Každý aktívny hráč profesionálneho futbalu bude voliť troch členov. Jedného člena budú voliť aktívni hráči amatérskeho futbalu a jedného člena budú voliť kluby amatérskeho futbalu (každý klub má jeden hlas). Výsledky volieb oznámi volebná komisia do 15. decembra.

„K výberu našich kandidátov sme pristúpili so všetkou vážnosťou. Som rád, že hráčom Fortuna ligy a druhej najvyššej futbalovej súťaže môžeme ponúknuť kvalitných kandidátov. Veríme, že podobne ako zástupcovia Ligy na ochranu slovenských športovcov, tak aj každá záujmová skupina vyberie svojich kandidátov s ohľadom na ich odbornosť a morálne i charakterové vlastnosti. Som presvedčený, že bez ohľadu na to kto – respektíve ktorá záujmová skupina – zvolí akéhokoľvek kandidáta za člena Komory Slovenského futbalového zväzu pre riešenie sporov, tento člen sa v prvom rade stane nezávislým členom komory, ktorý bude počas výkonu svojej funkcie spĺňať kritérium nezávislosti, nestrannosti a nezaujatosti,“ zdôraznil Róbert Jano, predseda občianskeho združenia Liga na ochranu slovenských športovcov, ktoré sa v roku 2020 stalo pridruženým členom Slovenského futbalového zväzu.

Predstavme si najprv našich troch kandidátov, ktorí sa uchádzajú o priazeň aktívnych hráčov profesionálneho futbalu. JUDr. Róbert Zsiga sa narodil 6. decembra 1970, žije v Moldave nad Bodvou. Vyštudoval na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, od roku 1999 je sudcom na Okresnom súde Košice I. „Som futbalový fanúšik, bez príslušnosti k akejkoľvek záujmovej skupine vo futbalovej oblasti. Rád by som tomuto športu ponúkol svoje dlhoročné skúsenosti nadobudnuté pri vybavovaní rozmanitej obchodno-právnej agendy (všeobecné obchodné veci, konkurz, obchodný register, zmenky, atď.) na súde, ktoré môžu byť prínosom pre činnosť Komory SFZ pre riešenie sporov.“

Motivačný list – JUDr. Zsiga Róbert

JUDr. Martin Hermanovský sa narodil 6. mája 1973, žije v Bratislave. Vyštudoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2018 je predseda a člen disciplinárnych senátov Disciplinárnej komisie Slovenskej komory exekútorov (SKE). „Kandidatúru som prijal, pretože ma ponukou kandidovať oslovili ľudia, ktorých si nesmierne vážim pre ich vernosť hodnotám práva a spravodlivosti v odbornej oblasti, ale aj cti, morálky a etiky v oblasti ľudskej. A v súlade s týmito hodnotami a princípmi musí prebiehať aj riešenie sporov komorou. Futbal je prvým športom, ktorému som sa v detstve venoval. Aj keď som sa ním nikdy neživil, s rovnakou vášňou a radosťou ako v detstve ho hrám dodnes. V prípade zvolenia za člena Komory SFZ pre riešenie sporov budem môcť lásku k futbalu a právu spojiť. Každý hráč musí v prípade sporu cítiť istotu, že ak je v práve, bude tomu zodpovedať aj rozhodnutie v spore. Len presné a poctivé dodržiavanie platných pravidiel je cestou, po ktorej bude slovenský profesionálny futbal kráčať vpred a rozvíjať sa. Ak vo voľbách uspejem, svoje úlohy budem vykonávať čestne a spravodlivo, využívajúc znalosti a skúsenosti s aplikáciou práva, ktoré som vo svojom profesionálnom živote nadobudol.“ 

Motivačný list – JUDr. Martin Hermanovsky 2020

JUDr. Marek Holbík sa narodil 17. marca 1978, žije vo Vlčanoch. Vyštudoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2018 je prokurátorom na Krajskej prokuratúre v Trnave na oddelení medzinárodnom a dozoru v trestnom konaní. Od roku 2010  až do súčasnosti je členom legislatívno-právnej a etickej komisie Slovenského futbalového zväzu. „Prijať kandidatúru na pozíciu člena Komory SFZ pre riešenie sporov som sa rozhodol preto, že futbal a právo sú mi veľmi  blízke. Sám som bol kedysi aktívny futbalista a vždy som si ctil pri športovom súťažení zásady fair-play. Neskôr som pôsobil aj ako funkcionár v klube, v ktorom som vyrástol a mal som snahu vrátiť futbalu to množstvo pozitívneho, čo som od neho dostal. Od roku 2010 som aktívnym členom legislatívno-právnej a etickej komisie Slovenského futbalového zväzu. Takmer celý svoj život pracujem ako prokurátor, v tejto sfére sa snažím na dennej báze rozhodovať spravodlivo, nestranne a zákonne. Príležitosť uchádzať sa o členstvo v Komore SFZ pre riešenie sporov považujem na česť a súčasne za výzvu preniesť svoje dlhoročné skúsenosti v oblasti uplatňovania práva do rozhodovania Komory SFZ pre riešenie sporov.“

Motivačný list – JUDr. Marek Holbík

Mgr. Viktor Karel je kandidátom LOSS, ktorý sa bude uchádzať o hlasy hráčov amatérskeho futbalu na Slovensku. Narodil sa 20. apríla 1983, žije v Bratislave. Vyštudoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Popri vykonávanej advokátskej praxi sa už takmer pätnásť rokov pohybuje v prostredí slovenského športu. Je členom legislatívno-právnej a etickej komisie Slovenského futbalového zväzu, členom disciplinárnej komisie Slovenského plaveckého zväzu, legislatívno-právnej komisie Slovenského olympijského a športového výboru.

Motivacny list – Mgr. Viktor Karel