Vyhlásenie Asociácie klubov II. futbalovej ligy: “Sme pripravení dohrať jesennú časť II. futbalovej ligy”

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Na dnešnom zasadnutí predstavenstva Asociácie klubov II. futbalovej ligy, za účasti zástupcov SFZ, bolo zo strany AK2FL prijaté oficiálne vyhlásenie k súčasnej situácii druholigovej súťaže. Prečítajte si ho v plnom znení:
V náväznosti na rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) č. LP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020, chce Asociácia klubov II. futbalovej ligy opäť poukázať smerom ku kompetentným orgánom na fakt, že napriek štatútu profesionálnej športovej súťaže, je aj naďalej ku dňu 5.11.2020, podľa nášho názoru diskriminačne, II. futbalová liga pozastavená.
Napriek iniciatívam AK2FL, Slovenského futbalového zväzu či subjektov združujúcich profesionálnych športovcov, napriek vyhláseniam Štátneho tajomníka MŠVVŠ SR či športových elít, ktoré upozorňovali kompetentných na situácie (nielen) v druhej futbalovej lige, a napriek prísľubom riešenia, nenastal v našej veci žiadny posun. Nezaznamenali sme ani, že by táto záležitosť bola v uplynulých troch týždňoch aspoň predmetom diskusie na kompetentných miestach, nech už by bol jej výsledok akýkoľvek.
Aj preto si dovoľujeme opäť upriamiť pozornosť smerom k nášmu problému, ktorým je fakt, že profesionálne športové kluby II. futbalovej ligy nemôžu z rozhodnutia ÚVZ SR vykonávať účel svojej obchodnej činnosti a takisto ich zamestnancom, profesionálnym športovcom, je obmedzený výkon ich pracovnej činnosti, napriek splneniu rovnakých podmienok, ktoré iným subjektom (profesionálnym klubom najvyšších súťaží 5 športov) ich výkon činnosti umožňujú.
Po úspešnom absolvovaní celoplošného testovania na celom Slovensku, môžeme konštatovať, že výsledky nepreukázali komunitné šírenie sa vírusu v rámci futbalových klubov II. futbalovej ligy. Naopak, výsledky testov nám ukazujú, že kluby sú pripravené pokračovať v súťaži v plnom zložení. A zatiaľ, čo negatívny výsledok testov znamená pre takmer celé obyvateľstvo možnosť pracovať, nám to umožnené nie je.
Žiadame preto kompetentné orgány (krízový štáb, pandemickú komisiu, ÚVZ SR), aby vzala do úvahy závery, prijaté na úrovni AK2FL a SFZ. V rámci nich vyhlasujeme, že sme pripravení dohrať jesennú časť II. futbalovej ligy (3 hracie dni a dohrávky), s obnoveným začiatkom do 22.11.2020, dodržiavajúc všetky príslušné pokyny a manuály, vydané ÚVZ SR, v spolupráci so SFZ či ďalšími štyrmi profesionálnymi športovými súťažami.
Vyhlasujeme, že sme pripravení, zdraví a chceme vykonávať svoju prácu, ktorou podporujeme zdravý, športový životný štýl obyvateľstva.
Asociácia klubov II. futbalovej ligy.