Darujte nám 2% z dane

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Blíži sa termín na poukázanie 2 %  zo svojich daní v prospech registrovaných neziskových organizácií. Môžete sa sami rozhodnúť, či časť dane skončí v štátnom rozpočte alebo bude radšej prevedená v prospech neziskových organizácii. Udalosti posledných dvoch rokov zasiahli aj neziskový sektor a našu organizáciu. Napriek tomu sme sa snažili tvoriť a pracovať na našich cieľoch.

 

Vaše 2% pre nás znamenajú veľa a Vami poukázané finančné prostriedky nám pomôžu pri mnohých aktivitách. Už päť rokov pomáhame našim členom v právnej a ekonomickej oblasti. Poskytujeme tiež poradenstvo v oblasti daní a odvodov, aktívne sa podieľame sa na vzdelávaní športovcov s cieľom presadzovať myšlienku duálnej kariéry športovcov na Slovensku. Našim členom dokážeme sprostredkovať zľavnené služby a produkty, pričom myšlienkou našej organizácie je, aby tieto ponúkali najmä bývalí, či aktívni športovci. Aj preto sme v uplynulom roku na našich sociálnych sieťach začali používať #sportovcipresportovcov.

Aj vďaka Vášmu poukázaniu podielu zaplatenej dane vieme spoločne podať pomocnú ruku čo najväčšiemu počtu športovcov na Slovensku. Vopred Vám ďakujeme, že Vám záleží na tom, aby šport na Slovensku bol férový, aby športovci mohli reprezentovať svoje kluby a našu krajinu s radosťou a hrdosťou.

AKTIVITY LOSS V ROKU 2022

 • Vzdelávanie športovcov na tému “Koniec odvodových prázdnin a ich vplyv na odvodové zaťaženie športovcov”
 • Realizácia projektu ” Podpora duálnej kariéry v slovenskom futbale” v spolupráce so SFZ
 • Prednášky na Stredných športových školách
 • Účasť v pracovných skupinách na novelizáciu Registračného a prestupového poriadku SFZ
 • Zorganizovanie odbornej panelovej diskusie na tému: “Ako vyzerá športová psychológia v praxi?”
 • Zorganizovanie vzdelávacieho seminára pre športovcov.
 • Podpora vzdelávacej konferencie organizovanou Slovenskou asociáciou športovej psychológie na tému “Odolnosť v športe”

NAŠE ÚDAJE

Obchodné meno: Liga na ochranu slovenských športovcov

Právna forma: občianske združenie

Adresa: Werferova 1, 040 11, Košice

IČO: 50024370

IBAN: SK07 1111 0000 0013 6761 2008, kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia)

 Postup krokov pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z prijímov:

 1. Do 15.02.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: a) 2% z Vašej zaplatenej dane– to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Naše údaje (prijímateľ: Liga na ochranu slovenských športovcov, sídlo: Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 50024370) napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
 5. Ak nám chcete oznámiť prijímateľovi, že ste nám práve Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa, NIE poukázaná suma)
 6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie na daňový úrad– adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost 
 7. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Všetky potrebné tlačivá na poukázanie nájdete tu.

 Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie:

 1. Ak ste si vybrali Ligu na ochranu slovenských športovcov ako prijímateľa, ktorému chcete   poukázať Vaše % zo zaplatenej dane, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3 €

Vypočítajte si

a) 2% z Vašej zaplatenej dane– to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 202 dobrovoľnícky pracovali.

 1. daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť: prijímateľ: Liga na ochranu slovenských športovcov, sídlo: Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 50024370. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa, NIE poukázaná suma)
 2. Riadne vyplnené daňové priznanie
  a) odošlite v lehote na podanie daňového priznania elektronicky na Finančnú správu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  b) ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie – vytlačte a doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2021) na daňový úrad (– adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 3. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa. 

Postup krokov na poukázanie 1% (2%) pre právnické osoby:

 1. Vyberte si prijímateľa, alebo prijímateľov zo Zoznamu prijímateľov na rok 2023. Právnické osoby môžu poukázať 1,0 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
 2. Vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
 • V daňovom priznaní pre právnické osobysú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
 • Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť: prijímateľ: Liga na ochranu slovenských športovcov, sídlo: Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 50024370
 • Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, uveďte analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 1. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.
 2. Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania  a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 3. Ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie s Finančnou správou, tak vyplnené daňové priznanie zašlite v lehote na Finančnú správu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Ďakujeme, ak ste sa rozhodli darovať Vaše 2% z dane práve nám. V opačnom prípade odporúčame kliknúť sem a vybrať si inú neziskovú organizáciu v zozname žiadateľov o 2% z dane.

Tím LOSS