4. ročník konferencie “Psychológia v športe” na tému “Odolnosť”

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Dňa 27.10.2022 sa uskutoční v Bratislave 4. ročník konferencie Psychológia v športe”, ktorú organizuje Slovenská asociácia športovej psychológie, s podporou Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV), Slovenského paralympijskeho výboru (SPV) a Ligy na ochranu slovenských športovcov (LOSS). Nosnou témou štvrtého ročníka konferencie je “Odolnosť”.

Program konferencie tvorí 6 prednášok so štyrmi zahraničnými a dvomi slovenskými športovými psychológmi a psychologičkami. Odborné prednášky s nasledujúcou diskusiou uvedú Dr. Mustafa Sarkar z Veľkej Británie, Dr. Renata Barić z Chorvátska, Mgr. Ewa Serwotka z Poľska, Dr. Michal Vičar, PhDr. Michal Murárik a Dr. Petra Pačesová. Hovoriť budú o odolnosti športovcov aj trénerov, o odolnosti tímu, v kontexte veľkých podujatí ako aj v kontexte športových zranení.

Posledným blokom konferencie je panelová diskusia na tému „Odolnosť vo vrcholovom športe. Pozvanie do nej prijali hostia, ktorých život je spojený so športom a v ére samostatnej Slovenskej republiky dosiahli vo svojich športoch resp. disciplínach výnimočné výsledky na veľkých športových podujatiach ako sú ME, MS, a OH: športová gymnastka Barbora Mokošová, triatlonista Richard Varga a hokejový tréner Ján Filc.

Konferencia prebehne v prezenčnej forme v hoteli Gate One v Bratislave, zároveň je pripravená aj možnosť online účasti, v oboch prípadoch so zabezpečeným tlmočením.

Všetky informácie o konferencii vrátane prihlasovania sa sú dostupné na webe Slovenskej asociácie športovej psychológiehttps://sportovapsychologia.sk/pripravujeme/ .