Ján Lesniak

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Ján Lesniak ml. o prebiehajúcich voľbách do Komory SFZ pre riešenie sporov.

„V súvislosti s prebiehajúcimi voľbami na neobsadené miesta zástupcov profesionálnych hráčov do Komory Slovenského futbalového zväzu pre riešenie sporov, ktoré trvajú od 30. novembra do 13. decembra, by som si dovolil napísať pár slov aj ja. Ako študent Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a taktiež ako hráč FC Košice si myslím, že tieto voľby sú veľmi dôležité. Šport na Slovensku je nevyspytateľný a každý z nás – či už amatérsky alebo profesionálny futbalista – sa môže ocitnúť v situácii, ktorá ho donúti obrátiť sa so svojimi problémami na Komoru SFZ pre riešenie sporov. Kandidáti, ktorých navrhla Liga na ochranu slovenských športovcov, sú odborníci s dlhoročnými skúsenosťami z oblasti právnických povolaní. JUDr. Róbert Zsiga je dlhoročným sudcom Okresného súdu v Košiciach, JUDr. Martin Hermanovský je predsedom a členom disciplinárnych senátov Disciplinárnej komisie Slovenskej komory exekútorov (SKE), JUDr. Marek Holbík je prokurátorom na Krajskej prokuratúre v Trnave a taktiež je členom legislatívno-právnej a etickej komisie Slovenského futbalového zväzu. Myslím si, že pri rozhodovaní týchto typov sporov sú odbornosť a skúsenosť jednými z kľúčových faktorov. Pri riešení sporu je senát zriadený z troch členov – z predsedu alebo podpredsedu komory, člena komory zastupujúceho hráčov a člena komory zastupujúceho kluby. Podľa mňa hovorím za všetkých futbalistov, že ak by sme sa ocitli v situácii, keď pôjde o naše peniaze, uvítali by sme, aby bol senát zložený z troch kvalifikovaných a odborne zdatných ľudí s právnickým vzdelaním. Nemyslím si, že je ideálne, aby jediný futbalový súd na Slovensku obsadili ľudia bez elementárneho právneho vnímania a znalostí špecifík športového práva. Kandidáti navrhnutí Ligou na ochranu slovenských športovcov sa mi zdajú vzhľadom na ich životopis odbornejšou voľbou. Životopisy všetkých kandidátov sú zverejnené na stránke SFZ. Voliť môže každý člen SFZ prostredníctvom svojho konta v Informačnom systéme slovenského futbalu (ISSF).“