Kto je kto, čo je čo? Aký je vlastne rozdiel medzi športovým psychológom a mentálnym koučom?

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Milión informácií okolo, všade samé vysvetlenia, označenia, definície, čo z toho si však vybrať? Sú tieto škatuľky potrebné? Ak áno, do akej miery? Čo vlastne hľadám, keď sa chystám osloviť psychológa? Aj o tomto je nasledujúci príspevok, ktorý považujem za povinnú jazdu v akomkoľvek odvetví akýchkoľvek služieb – veď ani pečivo nehľadáme u murára však?

Kto je kto, čo je čo

Že psychológ nerovná sa psychiater je už hádam tradičný začiatok takéhoto textu. Stručne si to zopakujme. Kým psychiater má vyštudovanú medicínu, využíva teda titul MUDr., predpisuje určité typy liekov a je to teda lekár, psychológ má vyštudovanú jednoodborovú psychológiu, využíva titul Mgr. a medikamenty nepredpisuje. K obom Vás môže odporúčať všeobecný lekár alebo ho môžete vyhľadať sami.

Psychológia je však široký odbor, ktorý obsahuje niekoľko veľmi podstatných oblastí, ktorým sa venuje. Všeobecne zaužívané rozdelenie ich delí na základné, aplikované a špeciálne. Základné sú prevažne teoretického a vedeckého charakteru, špeciálne (ako je už z ich názvu zjavné) sa zaoberajú úzkym štúdiom konkrétnej oblasti a využívajú poznatky základnej aj aplikovanej oblasti. Na účely tohto textu je najpodstatnejšia oblasť aplikovaných disciplín, z ktorej si vymenujeme a vysvetlíme niektoré podrobnejšie.

Pokračovanie článku TU