LOSS pridruženým členom SFZ

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Liga na ochranu slovenských športovcov bola prijatá na Konferencii SFZ za pridruženého člena SFZ.

Predseda LOSS Róbert Jano počas svojho vystúpenia na Konferencii SFZ objasnil delegátom K dôvody, pre ktoré LOSS prejavila záujem stať sa pridruženým členom SFZ.

„Som presvedčený, že vo všetkých oblastiach  môžeme dosiahnuť väčšie úspechy formou spolupráces ďalšími subjektmi v rámci športovej obce. Nevidím najmenší dôvod umelo vytvárať predsudok, že združenie hráčov musí byť svoju činnosťou zamerané principiálne proti klubom a národným športovým zväzom. Napriek tomu, že v niektorých prípadoch je mimoriadne náročné nájsť rovnováhu medzi ľudskou sebaúctou a vytrvalosťou v presadzovaní osobných hodnôt ako sú slušnosť, rešpekt  a férovosť, chceme aj naďalej pokračovať v našej činnosti v súlade s princípmi SFZ, ktoré sú uvedené v Stanovách SFZ, najmä však s princípmi odbornosti, slušnosti a primeranosti, v spoluprácis rôznymi záujmovými skupinami naprieč futbalovou obcou.”

Róbert Jano objasnil, že v LOSS chceme pomáhať zlepšovať postavenie športovcov a napĺňať naše krátkodobé, či dlhodobé ciele.

„Ako predseda OZ LOSS považujem možnosť stať sa pridruženým členom SFZ ako krok vpred. Sme presvedčení, že naše členstvo v SFZ nám pomôže účinnejšie prispievať k zlepšeniu postavenia hráčov, napĺňať ciele LOSS a prispieť k celkovej dobrej atmosfére v slovenskom futbale,” povedal náš predseda Róbert Jano.