LOSS vyjadrila podporu Asociácii klubov II. futbalovej ligy a listom oslovila štátneho tajomníka pre šport Ivana Husára

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

V reakcii na nútené pozastavenie II. futbalovej ligy a nezaradenie tejto sútaže medzi päť najvyšších súťaží vo futbale, hokeji, hádzanej, basketbale a volejbale, ktoré dostali zelenú pre ich pokračovanie, sa zástupcovia LOSS rozhodli osloviť štátneho tajomníka pre šport Ivana Husára a podporiť tak stanovisko Asociácie klubov druhej futbalovej ligy. 

V liste adresovanom štátnemu tajomníkovi pre šport sme okrem podpory stanovisku Asociácie klubov druhej futbalovej ligy chceli širšiu športovú verejnosť oboznámiť so skutočnosťou, že II. liga je napriek rôznym dezinformáciám profesionálnou súťažou. Toto tvrdenie sme sa snažili obhájiť prostredníctvom faktov:

  • II. futbalová liga má v zmysle predpisov SFZ, ktoré sú v súlade zo Zákonom o športe, štatút profesionálnej súťaže.
  • Takmer 150 futbalistov v II. futbalovej lige vykonáva šport na základe zmlúv podľa Zákona o športe, ktoré sú aj riadne zaregistrované Slovenským futbalovým zväzom.
  • Výkon športovej činnosti je hlavnou ekonomickou činnosťou druholigových futbalistov

Takisto sme sa pokúsili vyjadriť znepokojenie hráčov II. ligy súvisiace s dopadmi pozastavenia súťaže na ich a položili sme nasledovné otázky:

  • Dokedy budú kluby II. futbalovej ligy – zamestnávatelia druholigových futbalistov trpezlivo čakať na pomoc a podporu štátu v oblasti športu?
  • Dokedy budú kluby II. futbalovej platiť svojich hráčov po ďalšom prerušení súťaže, počas ktorého im hráči fakticky nevedia odovzdať ich prácu v podobe odohratých majstrovských zápasov?
  • Čo ak kluby nebudú schopné platiť hráčov v plnej výške alebo vôbec?
  • Ocitnú sa druholigoví futbalisti mimo všetky schémy pomoci rovnako ako tomu bolo na jar?

 

Celé znenie listu – Vyjadrenie podpory stanovisku Asociácie klubov druhej futbalovej ligy zo dňa 15.10.2020

Celé znenie stanoviska Asociácie klubov II. futbalovej ligy – Oficialne stanovisko Asociacie klubov II. futbalovej ligy 15.10.2020