Návrat k semináru ÚFTS s názvom: “Ako ďalej po kariére?”

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

10. novembra 2022 v Trnave organizovala Únia futbalových trénerov Slovenska (ÚFTS) vzdelávací seminár s názvom: “Ako ďalej po kariére?” 

Na otázku, ktorú si kladú mnohí športovci, hľadali odpovede ešte stále aktívny ligový futbalista Igor Žofčák, bývalý slovenský reprezentant vo futbale Róbert Vittek, bývalý ligový futbalista Peter Kuračka. Medzi diskutujúcimi nechýbal ani náš podpredseda, člen a riaditeľ Klubu ligových kanonierov – Tomáš Medveď. 

“Diskutovali sme o potrebe vzdelávania športovcov počas ich kariéry a ich prechod do ďalšieho života po kariére profesionálnych športovcov. Napriek tomu, že sme všetci diskutovali na tú istú tému, každý z diskutujúcich debatu obohatil o svoje skúsenosti a znalosti. V LOSSke sa tejto téme dlhodobo venujeme, po natočení filmu o Maťovi Murckovi prednášame v Akádemiách a ÚTM Slovenského futbalového zväzu, ako aj na stredných športových školách. Igor Žofčák je stále aktívnym hráčom a už roky sa venuje téme finančnej gramotnosti, už na sklonku kariéry vie, ako ďalej. Robo Vittek po kariére vyštudoval školu  UEFA. Peťo Kuračka je už skúseným športovým psychológom” zhodnotil seminár podpredseda LOSS Tomáš Medveď.
Keďže záznam semináru nie je k dispozícii, o zhodnotenie a zhrnutie vzdelávacieho podujatie sme požiadali bývalého ligového futbalistu a v súčasnosti športového psychológa Petra Kuračku: “Pre mňa bolo veľmi zaujímavé počúvať hráčov ako Róbert Vittek, Igor Žofčák a Tomáš Medveď, ako oni prežívali a pracovali alebo ešte stále pracujú (v Igorov prípade ako stále aktívny fortunaligový hráč) s témou ukončenie kariéry. Odzneli veľmi zaujímavé príbehy a za mňa je to veľmi potrebná téma pre športovcov, trénerov aj rodičov. Ukončenie kariéry patrí jednoznačne medzi 3 najnáročnejšie fázy pre športovca, často je úplne tou najťažšou. Život po kariére prináša športovcom veľké zmeny v pracovnej, finančnej, zdravotnej, psychologickej a sociálnej oblasti. Športovci, tréneri, kluby a organizácie túto oblasť prehliadajú, podceňujú a venujú jej veľmi často nedostatočnú pozornosť. Hlavné štyri oblasti, ktoré rozhodujú o tom, ako ukončenie športovej a prechod do inej kariéry jednotlivec zvládne, sú: Plánovanie odchodu do športového dôchodku, Príprava na fázu po športovej kariére, Sociálna podpora (podpora blízkych ľudí, rodiny), Podpora športovej organizácie. Najdôležitejším faktorom je systematická príprava na túto fázu, vzdelávanie sa a rozvoj mimošportových schopností. Kľúčovým konceptom pre nás všetkých je duálna kariéra športovcov. Je potrebné podporovať ju komplexným spôsobom – zvoliť systémový prístup. Veľmi dôležitá je aj finančná príprava, resp. finančná gramotnosť športovca. Bolo by užitočné zlepšiť možnosti športovcov študovať na vysokých školách, napr. vytvorením štatútu vrcholového športovca – študenta a pod..”
Pre viac informácii o tejto téme odporúčame prečítať si odborný článok Petra Kuračku s názvom: “Štart športovca po skončení aktívnej kariéry – Aké sú možnosti a aká je realita?”
Ďalšie potrebné informácie o duálnej kariére športovcov nájdete na našej podtránke venovanej tejto téme.