Blíži sa vzdelávacie podujatie v Košiciach v spolupráci s Antidopingovou agentúrou SR

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Vo štvrtok, 9. septembra sa Košiciach v konferenčnej sále budovy Aston Building na Werferovej ulici v Košiciach uskutoční vzdelávací workshop. Organizátorom vzdelávacieho podujatia je Liga na ochranu slovenských športovcov a je určené všetkým športovcom a športovým odborníkom. Vzdelávanie a poskytovanie informácií je v súčasnosti dôležitým nástrojom získavania praktických znalostí v snahe pomáhať chrániť čistý šport a zabezpečiť súčinnosť so Svetovým antidopingovým kódexom.

 

 

V prvom bloku workshopu bude prednášať  farmaceut a športovec –  Mgr. Kristián Slíž, ktorí sa popri zamestnaní v lekárni a štúdiu Phd. v Toxikologickom a antidopingovom centre Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave mimoriadne úspešne venuje silovému trojboju: Zneužívanie liekov a výživových doplnkov čoraz viac prestupuje aj do rekreačného športu, a tak vytvára globálny spoločenský problém, ktorý vnímam na dvoch úrovniach: ako športovec, ktorému záleží na vytvorení zdravej konkurencieschopnosti, aj ako farmaceut, ktorý pozná riziko nežiadúcich účinkov pre organizmus.”

Témy prvého bloku workshopu:

  • Zoznam zakázaných látok a metód.
  • Najčastejšie zneužívané látky (steroidy, stimulanty).
  • Doplnky výživy a doping.
  • Terapeutické výnimky. 

 

 

 

O druhú časť workshopu sa postará podpredseda LOSS pre vzdelávanie a športový psychológ Mojmír Trebuňák, ktorý bude prednášať na tému “Vyhrať za každú cenu (psycholigické aspekty dopingu v športe)”

 

 

 

Tretia a zároveň posledná časť workshopu bude patriť diskusii prednášajúcich a ďalších pozvaných. Pozvanie do diskusie prijal aj prednosta Kliniky muskuloskeletárnej a športovej medicíny Nemocnice Košice – Šaca MUDr. Peter Polan, PhD.,MPH. 

Počas workshopu budú môcť prítomní klásť prednášajúcim otázky, ktoré budú zodpovedané hneď po jednotlivých blokoch, alebo budú zahrnuté ako podnety do diskusie v poslednej časti podujatia.

 

Vstupné:

  • členovia LOSS: 8 €
  • nečlenovia LOSS: 15 €
  • balíček pre kluby: 110€ pre 10 ľudí

Prihlásiť sa na podujatie je možné prostredníctvom kontaktného formulára alebo:

mailom: loss@loss.sk

telefonicky: 0918 900 128