Prípad Ľubomír Ďuriš vs. Sporta Hlohovec

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Po príchode z Považskej Bystrice v lete 2011 bol jedným z hlavných protagonistov „zlatej éry“ hlohoveckej mužskej hádzanej, počas ktorej hrala tamojšia Sporta v skupinovej fáze Pohára EHF 2013/14, štyrikrát bola vo finále play-off najvyššej domácej súťaže a dvakrát vo finále Slovenského pohára.

Napriek tomu ani štyri roky po prestupe do maďarského Gyöngyösu nemôže tvorca hry a motor tímu Ľubomír Ďuriš, dvojnásobný víťaz ankety o slovenského hádzanára roka (2015, 2018), považovať hlohoveckú kapitolu svojej úspešnej kariéry za uzatvorenú. S klubom, ktorý mu stále dlhuje peniaze, sa súdi.

ŠTYRI MESIACE BEZ VÝPLATY

Prvého júla 2012 uzavrel so Sportou (oficiálnym majiteľom klubu bola spoločnosť SPORTA HLOHOVEC s. r. o.) hráčsku zmluvu, na základe ktorej mu bol klub povinný za výkon športovej činnosti platiť mesačnú odmenu.

Hoci splatnosť odmeny za daný mesiac bola dohodnutá najneskôr do konca nasledujúceho, na štyri posledné počas jeho pôsobenia v Sporte – za marec, apríl, máj a jún 2016 – čakal Ďuriš márne. Z 9165 eur nedostal ani cent.

Po opakovaných nesplnených prísľuboch vedenia klubu vyriešiť vzniknutú situáciu sa Ľubomír Ďuriš obrátil so žiadosťou o pomoc na Ligu na ochranu slovenských športovcov (LOSS), ktorá mu sprostredkovala právne zastúpenie advokátskou kanceláriou. Vzápätí klub v septembri 2016 predložil Ďurišovi návrh na splátkový kalendár, pod ktorým je podpísaný prezident HC Sporta Hlohovec, v tom čase aj konateľ SPORTA HLOHOVEC s. r. o., Patrik Voltmann.

Poďakoval mu v ňom za pôsobenie v Sporte, ospravedlnil sa za meškanie odmien a navrhol postupné splatenie dlhovanej čiastky v štyroch termínoch najneskôr do 31. decembra 2016. Ľubomír Ďuriš s návrhom v dobrej vôli súhlasil a klub získal päť mesiacov, počas ktorých v rozpore s hráčskou zmluvou zadržiaval jeho peniaze.

ŽALOBA

Keďže Sporta nedodržala ani prvý termín úhrady ňou navrhnutého splátkového kalendára, Ľubomír Ďuriš zastúpený JUDr. Petrom Majerníkom jej poslal koncom októbra 2016 výzvu na splnenie záväzkov. Klub na ňu ani len nereagoval. Napriek porušeniu prísľubu klubu Ľubomír Ďuriš počkal až do konca roka 2016, keď podľa splátkového kalendára mala byť uhradená posledná splátka dlhu.

Po tom, čo mu Sporta nedala ani euro z dlhovanej sumy, podal začiatkom roka 2017 na Okresný súd v Trnave žalobu o jej zaplatenie. Súd žalobe vyhovel a platobným rozkazom zaviazal Sportu Hlohovec splniť svoj dlh. Voči tomu sa však Sporta prostredníctvom právneho zástupcu Pecho and Partners ohradila. V odpore proti platobnému rozkazu síce dlh v celej jeho výške uznala, avšak tvrdila, že „v predchádzajúcich rokovaniach došlo medzi žalobcom a žalovaným k jeho odkladu až do konca roku 2017. Klub preto žalobu považuje za nedôvodnú a predčasnú.“

JUDr. Peter Majerník ale tvrdí, že „medzi stranami sporu k žiadnym rokovaniam nedošlo. Posledný pokus o vyriešenie veci sme podnikli koncom októbra 2016, keď sme Sportu vyzvali na splnenie dlhu, na čo však klub nereagoval. Som presvedčený, že Sporta Hlohovec s. r. o. sa takýmto účelovým tvrdením iba snažila získať ďalšie mesiace, počas ktorých dlh neplatila, čo sa jej aj podarilo, keďže prvé pojednávanie vo veci bolo nariadené až na január 2018.“

IGNOROVANÝ ZMIER

Po podaní odporu súd nemal inú možnosť, len platobný rozkaz v celom rozsahu zrušiť a vo veci nariadiť pojednávanie. Termín bol súdom stanovený až na 17. januára 2018, teda rok od podania žaloby.

Bezprostredne pred začatím pojednávania právny zástupca Sporty priamo na súde navrhol ukončenie veci takzvaným zmierom a vyplatenie celej dlhovanej sumy. Ďuriš s návrhom súhlasil a súd zmier uzatvorený medzi klubom a hráčom schválil. Následne Ďuriš v nádeji čakal, že mu Sporta po viac ako jeden a pol roku konečne uhradí dohodnutú odmenu. Avšak márne.

EXEKÚCIA AKO POSLEDNÁ MOŽNOSŤ

Ani päť mesiacov po uzavretí zmieru klub svoje povinnosti neplnil, preto Ďuriš využil poslednú možnosť a v júni 2018 podal voči Sporte návrh na exekúciu. Exekútor zablokoval spoločnosti SPORTA HLOHOVEC s. r. o. všetky účty v bankách a hoci dlh sa darilo vymáhať len v malých čiastkach, klub naďalej vyvíjal svoju činnosť.

Akým spôsobom platil ostatných hráčov, ako klub inkasoval prípadné členské príspevky, keď exekútor spoločnosti SPORTA HLOHOVEC s. r. o. výslovne zakázal nakladať so svojím majetkom bez prechádzajúceho písomného súhlasu exekútora?

Do dnešného dňa nie je ukončené exekučné konanie, pretože Sporta doposiaľ nevyplatila Ďurišovi celú dlhovanú sumu. Napriek tomu hádzanári Hlohovca naďalej hrajú v najvyššej slovenskej súťaži, pred pár dňami podali prihlášku aj do jej budúceho ročníka, a hráčky Sporty Hlohovec, ktoré podľa našich informácií nemajú uhradené odmeny od septembra 2019, sa v uplynulej sezóne premiérovo predstavili v slovensko-českej MOL lige. Klub ich do súťaží v uplynulej sezóne prihlásil pod novým majiteľom SportAcademy Hlohovec, pričom mediálny názov zostal Sporta Hlohovec.

KDE SKONČILI DOTÁCIE MESTA?

V roku 2017 bola obchodnej spoločnosti SPORTA HLOHOVEC s. r. o. (v tom čase majiteľ klubu Sporta Hlohovec) poskytnutá mestským zastupiteľstvom dotácia na športovú činnosť 83 000 eur v roku 2018 dokonca 92 320 eur. Kam mesto poukázalo dotáciu, keď účty SPORTA HLOHOVEC s. r. o. boli v roku 2018 zablokované exekútorom a ako je možné, že mesto dotuje športovú činnosť klubu, ktorý je pre neplatenie dlhov v súdnom spore so svojimi hráčmi, dokonca je voči nemu vedená exekúcia?

V sezóne 2019/20 došlo k zmene majiteľa klubu Sporta Hlohovec. Novým sa stalo občianske združenie SPORTAcademy Hlohovec. Ide o to isté občianske združenie, ktoré je od roku 2015 jediným spoločníkom (majiteľom) spoločnosti SPORTA HLOHOVEC s. r. o. Celý športový klub tak bol zo zadĺženej spoločnosti SPORTA HLOHOVEC s. r. o. prenesený na občianske združenie SPORTAcademy Hlohovec. Za celý rok 2019 a 2020 už exekútor od spoločnosti SPORTA HLOHOVEC s. r. o. nevymohol dokopy ani 400 eur.

Občianskemu združeniu SPORTAcademy Hlohovec mestské zastupiteľstvo v roku 2019 poskytlo dotáciu 70 200 eur a ďalších 50 000 eur mu bolo schválených na úhradu energií (plyn, teplo, elektrina, vodné a stočné) v športovej hale na Zábraní. Tá je majetkom mesta, v roku 2012 ju na 20 rokov získala do prenájmu za 800 eur mesačne Sporte blízka spoločnosť Maynet a od marca 2018 je jej nájomcom SPORTAcademy Hlohovec.

KONEČNÝ JE DRUHÝ

Hoci Ľubomír Ďuriš prejavil veľkú trpezlivosť a urobil viaceré ústretové kroky, ani po štyroch rokoch nemá uhradenú odmenu za svoju činnosť pre klub.

Mesto bez zábran poskytlo nemalé dotácie spoločnosti, ktorá ma dlhodobo nevyrovnané záväzky voči svojím bývalým, ale aj súčasným športovcom. Činnosť klubu vrátane dotácií mesta bola v roku 2019 presunutá na občianske združenie a zadĺžená SPORTA HLOHOVEC s. r. o. naďalej neplatí svoje dlhy.

Ďalší z bývalých hráčov Hlohovca, ktorý sa domáha klubom nevyplatených peňazí súdnou cestou, je reprezentačný brankár Michal Konečný. Zo Sporty, v seniorskom tíme ktorej pôsobil tento trnavský odchovanec štyri sezóny, prestúpil v roku 2018 do Šale.

ĽUBOMÍR ĎURIŠ V SPORTE HLOHOVEC

V SLOVENSKEJ EXTRALIGE:

(zo 169 zápasov odohral 168 a dal 587 gólov)

2011/12 29 z 29 zápasov 99 gólov

2012/13 34 z 34 zápasov 121 gólov

2013/14 37 z 38 zápasov 123 gólov

2014/15 36 z 36 zápasov 128 gólov

2015/16 32 z 32 zápasov 116 gólov

V EURÓPSKYCH POHÁROCH:

(z 24 zápasov odohral 24 a dal 87 gólov)

2011/12 PVP 4 zo 4 zápasov 17 gólov

2012/13 P-EHF 2 z 2 zápasov 7 gólov

2013/14 P-EHF 12 z 12 zápasov 42 gólov

2014/15 P-EHF 4 zo 4 zápasov 15 gólov

2015/16 P-EHF 2 z 2 zápasov 6 gólov

STANOVISKO SPORTACADEMY HLOHOVEC O.Z. (STANOVISKO UVEREJŇUJEME V PLNOM ZNENÍ BEZ REDAKČNÝCH ÚPRAV)

V prvom rade nás uvedená situácia mrzí. Problém s financiami v obchodnej spoločnosti SPORTA Hlohovec s. r. o. nastal, keď priebehu prvého polroka 2016 odstúpili od spolupráce strategickí partneri. Snahou vedenia klubu bolo tento problém riešiť, ale jednoducho už sa nám nepodarilo týchto strategických partnerov v dostatočnej miere nahradiť. Ľubo Ďuriš odviedol pre náš klub výborné služby (tak ako aj iní hráči), ale treba na druhej strane povedať, že len jeho za jeho prestup sme materskému klubu zaplatili 20 000 eur a jeho vyplatené odmeny za obdobie 2011 – 2016 boli vo výške cca 100 000 eur.

Aktuálna dlžná suma je vo výške 1,5 jeho mesačnej odmeny. Našou snahou je, sa s podlžnosťami z minulosti sa vyrovnať, ale súčasná finančná situácia nám to nedovoľuje. Aktuálne bojujeme o prežitie klubu SPORTAcademy Hlohovec o. z. ako takého a nie je v tejto chvíli ani isté, či budeme v nasledujúcej sezóne pokračovať.

 

 

OFICIÁLNE NÁZVY KLUBU V EXTRALIGE HÁDZANÁROV

 

 

2005 – 2012 MŠK HLOHOVEC

2012 – 2019 SPORTA HLOHOVEC s. r. o.

2019 – 2020 SPORTAcademy HLOHOVEC o. z.

 

Zdeno Simonides (Denník Šport)