Deklarácia slovenského športu 2023

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Slovenský olympijsky a športový výbor (SOŠV) zverejnil na svojej stránke Deklaráciu slovenského športu a vyzýva športovcov, verejnosť, ale aj politické strany na jeho podporu. 

Účastníci májového 64. valného zhromaždenia SOŠV jednomyseľne schválili text Deklarácie slovenského športu 2023, ktorý spoločne pripravili SOŠV a Slovenský futbalový zväz. Deklarácia má sedem bodov, medzi nimi sú úprava kompetenčného zaradenia športu v rámci systému najvyšších exekutívnych orgánov štátu, systémové a dostatočné financovanie športu vo všetkých jeho podobách a na všetkých úrovniach štátu aj samosprávy či vypracovanie a schválenie dlhodobého Národného programu rozvoja športu.

Vedenie výboru verí, že sa mu podarí zaradiť body z dokumentu do programového vyhlásenia vlády tak, aby obsiahlo skutočné potreby športovej obce na Slovensku.

„Je to iba začiatok. Radi by sme otvorili diskusiu s politickými elitami a hovorili s nimi o obsahu tohto materiálu, hľadali kompromis, aby sme mohli v septembri komunikovať už vybrúsené a jasné stanoviská. Malo by to mať charakter verejného prísľubu. Ak od politikov zaznejú nejaké vyhlásenia, budeme dúfať, že po voľbách nepríde k zmene a takto spracovaný materiál, ktorý bude mať celospoločenskú podporu a podporu politických strán, sa dostane aj do programového vyhlásenia,” povedal na margo schválenia Deklarácie slovenského športu 2023 prezident SOŠV Anton Siekel.

Liga na ochranu slovenských športovcov podporuje túto aktivitu a úprimné si želá, aby spájanie všetkých členov športovej obce pokračovalo a vytrvalo i naďalej. My, športovci, máme príležitosť podporiť Deklaráciu slovenského športu 2023 a ukázať tak, že sme silnou komunitou ľudí, ktorým záleží na budúcnosti športu na Slovensku.

Preambula

Spoločenský význam športu najintenzívnejšie pociťujeme v momentoch, keď sa môžeme tešiť z úspechov našich reprezentantov na tých najvýznamnejších medzinárodných podujatiach. Vtedy dochádza k výnimočnému zjednoteniu celej politickej scény a nešetrí sa prísľubmi, ako sa to prejaví v podpore športu ako takého. Obvykle to však zostane iba v rovine prísľubov. V programových vyhláseniach ôsmich slovenských vlád od roku 1994 je športu venovaných priemerne 160 slov, čo zvyčajne netvorí ani jedno percento z celkového textu. Už len z tohto faktu vyplýva, že šport bol doterajšími politickými elitami často vnímaný primárne ako „voľnočasová“ aktivita, ktorá viac pozornosti nepotrebuje, a jeho miesto je aj na konci záujmu rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Tento pohľad a tento prístup je potrebné zásadným spôsobom zmeniť. Šport ako významná spoločenská činnosť:

  • zvyšuje kvalitu života významnej časti obyvateľstva od mládeže až po seniorov, predovšetkým v oblasti zdravého životného štýlu ako aj výchovy k vlastenectvu,
  • na reprezentačnej úrovni maximálne efektívne prispieva k jej medzinárodnej propagácii,
  • zabezpečuje prácu pre desiatky tisíc ľudí,
  • ponúka realizáciu zdravotne znevýhodneným,
  • je desaťročiami overený a neustále vylepšovaný prejav aktivít občianskej spoločnosti, – má významné postavenie, čo sa týka záujmu médií doma i v zahraničí.

CELÉ ZNENIE DEKLARÁCIE NA STRÁNKE SOŠV, kde ju môžete svojím podpisom podporiť.