Zástupcovia LOSS na turnaji mládežníckych výberoch do 14 rokov v Poprade

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Na regionálnom mládežníckom turnaji futbalistov do 14, ktorý sa konal od 17. do 21. septembra, mala svoje zastúpenie aj Liga na ochranu slovenských športovcov (LOSS).

V rámci rozvojového programu Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA), ktorý je zameraný na spoluprácu a zdieľanie vedomostí a skúsenosti v oblasti športovej psychológie/mentálnej prípravy medzi jednotlivými členskými zväzmi a FIFA, zavítala na Regionálny turnaj v Poprade aj pani Hesterin de Reus, aby si odsledovala ako sa na Slovensku pracuje s mládežníckymi výbermi, zdieľala svoje postrehy a nápady. V rámci odborného mítingu, ktorého sa zúčastnili napríklad aj technický riaditeľ SFZ Martin Hasprún a koordinátor Programu podpory talentov Lukáš Benedik, mala svoje zastúpenie aj LOSSka v osobe nášho podpredsedu,športového psychológa Mojmíra Trebuňáka, ktorý v rámci odborného vstupu predstavil koncept svojej práce pri mládežníckych výberoch VSFZ: „Táto spolupráca prebieha už tretí rok a chlapcom sa nám podarilo spolu s trénermi postupne a koncepčne sprístupniť základy mentálneho tréningu už na úrovni žiackeho veku, ako významnej zložky športovej prípravy. Bola to pre mňa príležitosť a pozitívna skúsenosť, predstaviť svoju prácu pred odborníkom z FIFA a rovnako pred našimi ľuďmi zo SFZ. Debata prebehla na odbornej úrovni a vymenili sme si poznatky a skúsenosti z praxe. Celkovo ma to utvrdilo v tom, že myšlienky a práca, ktorú s výbermi robíme má zmysel a aj v našich podmienkach sa nám darí postupne sa približovať svetovým trendom. Beriem túto skúsenosť, ako motiváciu do ďalšieho vzdelávania a práce.”

Mladých futbalistov v čase medzi jednotlivými zápoleniami vedomostne obohatil aj ďalší podpredseda LOSS Tomáš Medveď, ktorý spolu Jozefom Valachovičom, bývalým reprezentantom a dnes hlavným koordinátorom mládeže SFZ, prednášal o ceste k profesionálnej kariére futbalistu a jej nástrahách: Chceli sme im aspoň v krátkosti priblížiť možnosti, ale aj nástrahy futbalovej kariéry. Vychádzali sme z vlastných skúsenosti, bolo našou povinnosťou ukázať im aj šancu, či skôr nutnosť, vzdelávať sa. Pretože riziká nepripravenosti na krízové situácie, akými sú zdravotné problémy alebo trebárs aj „hluché“ obdobie bez angažmánu môžu futbalistu doslova zničiť.”

Mladý adept či adeptka na profesionálnu hráčsku dráhu musí mať v sebe nadšenie, chuť stať sa futbalistom: „Bez vášne to nepôjde. Ale vidieť v kariére profihráča len úžasný život, veľké výplaty a zápasy na plných štadiónoch nestačí, to je klamanie samého seba. Deťom nesmieme klamať a deti nemôžu klamať samy sebe. Keď nad tým začnú uvažovať už ako 14-ročné, urobia dobrý prvý krok na tej nesmierne náročnej ceste. Bol som príliš blízko pri mnohých spoluhráčoch a známych, ktorí po skončení aktívnej kariéry nevedeli, ako ďalej. Čo robiť, ako žiť. Moja generácia nebola systematicky pripravovaná na život po futbale a mnohí na to doplatili.“ povedal Tomáš Medveď. Neradostnú tvár ukázal život aj známym persónam, to zdôrazňovali Medveď i Valachovič svojim poslucháčom.