Koniec odvodových prázdnin a ich vplyv na odvodové zaťaženie profesionálnych športovcov. 

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

 V závere roka 2021 sme sériou článkov upozorňovali na problematiku konca odvodových prázdnin. Zákonodarca sa rozhodol nepokračovať v sérií predlžení odvodových prázdnin a v súčasnosti nepoznáme zámer pracovnej skupiny tvoriaci novelu Zákona o športe smerujúci k úprave daňovo odvodového zaťaženia športovcov. Pre našich členov a všetkých profesionálnych športovcov vykonávajúcich šport na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu v zmysle § 35 Zákona o športe by sme radi v krátkosti priblížili pre nich novú, zamestnaneckú realitu, ktorá na jednej strane zníži ich mesačný čistý príjem, no na druhej strane títo športovci po dlhšom čase nebudú postavení mimo sociálny systém. 

ODVODY ŠPORTOVCOV VYKONÁVAJÚCICH ŠPORT NA ZÁKLADE ZMLUVY O PROFESIONÁLNOM VYKONÁVANÍ ŠPORTU (ZoPVŠ) OD 01.01.2022

Športovci, ktorí vykonávajú činnosť na základe ZoPVŠ budú po novom v rovnakom daňovo-odvodovom režime ako bežní zamestnanci. Uvedené sa vzťahuje aj na zmluvné vzťahy založené ZoPVŠ, uzatvorenými pred 01.01.2022.

Športový klub (zamestnávateľ) bol povinný prihlásiť Vás do sociálnej a zdravotnej poisťovne od 01.01.2022.

Pri zúčtovaní výplaty za mesiac január 2022 je takýto športový klub povinný vykonať z Vašej mzdy zákonné zrážky nasledovne:

– 9,4 % do sociálnej poisťovne z vymeriavacieho základu (obvykle hrubá mzda)

– 4% do zdravotnej poisťovne z vymeriavacieho základu (obvykle hrubá mzda)

Okrem vyššie uvedeného športový klub vykoná aj zrážku preddavku na daň s 19% sadzbou zo základu dane rovnako, ako tomu bolo aj do 31.12.2021.

Mzda “očistená” o vyššie uvedené zrážky bude pripísaná na účet športovca.

Okrem odvodov za zamestnanca športový klub platí ešte odvody zamestnávateľa a to:

25,2% do sociálnej poisťovne z vymeriavacieho základu (obvykle hrubá mzda)

10% do zdravotnej poisťovne z vymeriavacieho základu (obvykle hrubá mzda)

Táto zmena spôsobí zvýšenie celkovej ceny práce ako aj nižšie čisté mzdy pre športovcov.

Dobrou správou je, že športovci budú poistencami na účely dôchodkového poistenia, nemocenského poistenia a poistenia v nezamestnanosti. Takto “odpracované” roky sa im v budúcnosti zohľadnia pri výpočte starobného dôchodku, rovnako tak budú mať nárok na nemocenské dávky akými sú nemocenské, ošetrovné alebo materské, prípadne na dávku v nezamestnanosti v prípade straty zamestnania.

Porovnanie daňového a odvodového zaťaženia športovcov v postavení zamestnancov a športovcov so statusom SZČO pre rok 2021, ktoré spracoval náš člen Ľubomír Ivanko Macej si môžete prečítať TU.

V prípade potreby daňového a odvodového poradenstva opäť dávame do pozornosti možnosť využiť členskú zľavu vo výške 25% za služby, ktoré Vám je pripravený poskytnúť náš člen – Ľubomír Ivanko Macej.

Kontakt: l.ivanko93@gmail.com  +421 917 441 669