Blíži sa vzdelávacie podujatie v Košiciach v spolupráci s Antidopingovou agentúrou SR

Vo štvrtok, 9. septembra sa Košiciach v konferenčnej sále budovy Aston Building na Werferovej ulici v Košiciach uskutoční vzdelávací workshop. Organizátorom vzdelávacieho podujatia je Liga na ochranu slovenských športovcov a…

Continue Reading Blíži sa vzdelávacie podujatie v Košiciach v spolupráci s Antidopingovou agentúrou SR

Športovci v postavení zamestnanca alebo SZČO. Aké to prináša výhody a nevýhody?

V súčasnosti môžu športovci vykonávať šport v pracovnoprávnom vzťahu ako zamestnanci alebo v obchodnoprávnom vzťahu ako samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO). Aké výhody, nevýhody a dopady prinášajú jednotlivé typy týchto zmluvných vzťahov…

Continue Reading Športovci v postavení zamestnanca alebo SZČO. Aké to prináša výhody a nevýhody?

Kto je kto, čo je čo? Aký je vlastne rozdiel medzi športovým psychológom a mentálnym koučom?

Milión informácií okolo, všade samé vysvetlenia, označenia, definície, čo z toho si však vybrať? Sú tieto škatuľky potrebné? Ak áno, do akej miery? Čo vlastne hľadám, keď sa chystám osloviť…

Continue Reading Kto je kto, čo je čo? Aký je vlastne rozdiel medzi športovým psychológom a mentálnym koučom?