Športovci v postavení zamestnanca alebo SZČO. Aké to prináša výhody a nevýhody?

V súčasnosti môžu športovci vykonávať šport v pracovnoprávnom vzťahu ako zamestnanci alebo v obchodnoprávnom vzťahu ako samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO). Aké výhody, nevýhody a dopady prinášajú jednotlivé typy týchto zmluvných vzťahov…

Continue Reading Športovci v postavení zamestnanca alebo SZČO. Aké to prináša výhody a nevýhody?

Kto je kto, čo je čo? Aký je vlastne rozdiel medzi športovým psychológom a mentálnym koučom?

Milión informácií okolo, všade samé vysvetlenia, označenia, definície, čo z toho si však vybrať? Sú tieto škatuľky potrebné? Ak áno, do akej miery? Čo vlastne hľadám, keď sa chystám osloviť…

Continue Reading Kto je kto, čo je čo? Aký je vlastne rozdiel medzi športovým psychológom a mentálnym koučom?